donderdag 27 mei 2021

De moeizame kritiek op een vliegbasis


Foto: Defensie


Berichtgeving over de overlast van de vliegbasis Leeuwarden ligt gevoelig. Al snel wordt verwezen naar mensen die overdreven gevoelig zijn voor lawaai en altijd klagen. Of de economische belangen die in gevaar worden gebracht door mensen, die hadden kunnen weten van de overlast en beter kunnen verhuizen. 

 

Als oud-inwoner van Deinum en oud-journalist kan ik erover meepraten. Opiniërend schrijven over geluidsoverlast werd, zelfs binnen de krant, al snel verdacht gemaakt, door te wijzen naar mijn woonplaats. De Leeuwarder Courant heeft het altijd moeilijk gehad met de berichtgeving. Zelden werd serieus ingegaan op de klachten behalve in een summier verslag van de COVM-vergadering. Dat het sinds de komst van de F-35 nu ietsje meer wordt zegt veel.

 

Er zijn natuurlijk de omwonenden van de vliegbasis, die niets willen weten van de overlast en veelal economisch afhankelijk zijn van het voortbestaan van de basis. Bovendien zijn er natuurlijk ook veel mensen, die het oorlogstuig een warm hart toedragen, hetgeen mag blijken uit de honderdduizenden die de Open Dagen plegen te bezoeken. 

 

De basis mag graag wijzen naar het kleine aantal mensen, dat verantwoordelijk is voor het merendeel van de klachten. Uit onderzoek van RIVM rond Schiphol is evenwel gebleken dat ruim 80 procent van de omwonenden hinder ondervindt. Wat niet wil zeggen dat men onmiddellijk klaagt bij Schiphol om wat voor reden dan ook. Zoiets zal ook wel blijken rondom de vliegbasis Leeuwarden.

 

Voor de enorme bak extra herrie die de F-35 veroorzaakt, is overigens vaak genoeg gewaarschuwd. Uit Noorwegen en thuisland de VS klinken en klonken alarmerende berichten. De komst van de F-35 met zijn lawaai maakte hele dorpen onleefbaar. DE politiek is weer horende doof. Ooit zal er wel gepleit worden voor een parlementaire enquête naar het waarom.

 

In Leeuwarden vliegen nu tien F-35´s, uiteindelijk zullen dat er vijftien zijn. Nu al blijkt de overlast aanzienlijk groter dan verwacht. En dan wordt het overvliegen vanuit Volkel en België vaak niet meegeteld. Dat de leiding van de basis meent, dat het wel meevalt omdat er veel minder F-35 zijn dan voorheen F-16´s, zegt weinig wanneer de F-35 zeker vijftien keer meer lawaai produceert. 

 

Zodra er meer dan normaal klachten zijn, reizen de redacties van de provinciale media af naar Marssum om aldaar de noden van de geplaagde dorpelingen aan te horen. Dat inmiddels ook de westelijke wijken van Leeuwarden en veraf gelegende dorpen onder een doordringende deken van lawaai liggen, begint nu voorzichtig door te dringen in de lokale politiek.

 

Men maakt zich zorgen over de gezondheid van de inwoners en wil onderzoek naar de invloed van geluidshinder hierop. Tsja, er liggen stapels onderzoeksmateriaal in de laden van het RIVM. Maar nog steeds is het bijna onmogelijk echt kritisch te zijn op de basis of het voortbestaan in twijfel te trekken. Daarbij komt een smaldeel van de bevolking dat nogal geporteerd is van het oorlogstuig en het bijbehorend lawaai.

 

Dit smaldeel is zelf nogal luidruchtig en zoals zo´n beetje elke discussie ontaardt het al snel in feiten loos gegil. Van enige empathie met hinder ondervindende omwonenden is weinig sprake. Die moeten maar verhuizen. Ze wisten toch dat ze bij een basis gingen wonen. Dat menig omwonende er al decennia woont, wordt gemakshalve vergeten. Ach, het zijn zure zeurpieten, zo meent deze groep. 

 

De politicus die het waagt, zich kritisch uit te laten over de herrie, wordt verweten te behoren tot ´links dat ons niets gunt´. Straks mag er niks meer. Geen crossbrommer, autocross, of Zandvoort. Dat ze veelal tot het extreemrechtse deel van het politieke spectrum behoren mag amper verbazen.

 

Gek is wel dat de provinciale media lang zo bang zijn geweest voor het kwetsen van deze groep. Als straks hele delen van de provincie leeglopen vanwege de ondraaglijke herrie en de toeristen wegblijven, is de vraag voorspelbaar waarom men dat niet heeft zien aankomen. Met je ´we zitten in de haarvaten van de samenleving´. 

 

Het is natuurlijk vreemd dat uit metingen blijkt, dat het aantal F-35 decibellen geregeld de pijngrens overtreedt en dat veel mensen dan zeggen nergens last van te hebben. Misschien moet je eens kijken naar de achterliggende belangen, zoals de angst dat hun woning ooit onverkoopbaar zal blijken.

 

Aan de lawaai-wappies hoef je niets te vragen. Die vinden dat de omwonenden niet mogen klagen en anders moeten verhuizen. Tsja, uit die hoek horen we wel vaker rare dingen. Over de bijdrage aan de economie, waarmee vaak wordt geschermd is niet zoveel bekend. Het lijkt de landbouw wel, waarvan het economisch belang steevast wordt overdreven, maar uit CBS-cijfers blijkt dat belang minimaal.

 

Natuurlijk, ik ben vertrokken en ben blij toe. De herrie blijkt nog erger dan ik had verwacht. Maar medelijden met de achterblijvers heb ik wel.

 

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De moeizame kritiek op een vliegbasis

Foto: Defensie B erichtgeving over de overlast van de vliegbasis Leeuwarden ligt gevoelig. Al snel wordt verwezen naar mensen die overdreven...